Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tới dự và phát biểu.

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Lương Cường tại buổi lễ:

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui và phấn khởi tới dự Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Cục Cán bộ, ngành công tác cán bộ quân đội.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cán bộ và ngành công tác cán bộ quân đội qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, trước yêu của sự nghiệp cách mạng và nhiệm vụ xây dựng QĐND Việt Nam, Phòng Cán bộ thuộc Cục Chính trị trong “Quân sự ủy viên hội”, tiền thân của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị ngày nay được thành lập. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc phát triển mới về công tác cán bộ của Đảng trong các LLVT nhân dân; là sự coi trọng và quan tâm đặc biệt của Đảng, của Bác Hồ đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong các thời kỳ cách mạng (*)
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng mà trực tiếp là QUTƯ và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; sự thương yêu đùm bọc của nhân dân; cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của QĐND Việt Nam, Cục Cán bộ và ngành công tác cán bộ quân đội đã không ngừng trưởng thành và phát triển. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhất là trước những khó khăn, thử thách, cam go, ác liệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cán bộ và ngành công tác cán bộ quân đội luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn đoàn kết, chủ động quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ và Tổng cục Chính trị về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nắm chắc tình hình thực tiễn, giữ vững nguyên tắc, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, giúp Tổng cục Chính trị tham mưu với QUTƯ, với Đảng có những quyết định đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội không ngừng phát triển cả về số lượng, cơ cấu ngày càng hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong các thời kỳ cách mạng; Cục Cán bộ luôn xứng đáng với vai trò, vị trí là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác cán bộ của QĐND Việt Nam.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc và những đóng góp to lớn, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành cán bộ quân đội đã được Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành và bạn bè quốc tế trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; Cục Cán bộ được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và hôm nay được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai); đây là phần thưởng, là sự ghi nhận bước trưởng thành, tiến bộ và những thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cán bộ đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành công tác cán bộ quân đội.

Thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tôi xin chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cán bộ và ngành công tác cán bộ quân đội đối với sự trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng của QĐND Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ tận tình, hiệu quả của các cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương, bạn bè quốc tế đối với QĐND Việt Nam nói chung và Cục Cán bộ, ngành công tác cán bộ quân đội nói riêng trong hơn 70 năm qua.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tình hình biển, đảo diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, trực diện, xảo quyệt, quyết liệt hơn.

Quân đội tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư về mọi mặt; nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới; đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Nhiệm vụ đó đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân, trong đó có Cục Cán bộ và ngành công tác cán bộ quân đội.

Để giữ vững và không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, tôi yêu cầu Cục Cán bộ và ngành công tác cán bộ quân đội cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết 109 của QUTƯ về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động, tích cực nghiên cứu tham mưu với Tổng cục Chính trị đề xuất với QUTƯ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có kiến thức, năng lực toàn diện, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc, thực hiện chặt chẽ quy chế, quy trình trong công tác cán bộ, có quan điểm đúng đắn trong đánh giá, nhận xét cán bộ; tham mưu, đề xuất đúng, trúng, kịp thời, nhất là trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ các cơ quan, đơn vị toàn quân theo Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo và mục tiêu, lộ trình xây dựng quân đội hiện đại.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Tổng cục Chính trị tham mưu với QUTƯ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, như: Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phân cấp, phân quyền quản lý, nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ; về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; về quy định hệ thống tiêu chuẩn chức vụ cán bộ… Bảo đảm chặt chẽ, chất lượng tốt, khả thi, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Bốn là, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội; chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ toàn quân; kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập nảy sinh từ thực tiễn công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ để kịp thời tham mưu, đề xuất với Tổng cục Chính trị, QUTƯ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác cán bộ.

Năm là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Cục Cán bộ. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (các quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm…); gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 847 của QUTƯ về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, luôn giữ vững là đơn vị tiêu biểu về mọi mặt. Trong đó cần đặc biệt chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên của Cục Cán bộ và ngành công tác cán bộ quân đội vững vàng về tư tưởng, chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; có tư duy sắc sảo, nhạy bén, vừa giỏi về tham mưu đề xuất, vừa giỏi về triển khai tổ chức thực hiện; luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, làm tốt chức năng, nhiệm vụ giúp Tổng cục Chính trị tham mưu với QUTƯ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với bề dày lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tôi tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cán bộ và ngành công tác cán bộ quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, công tâm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân.

Chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phát biểu của Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân