Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang chủDiễn đànTỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG,...

TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG 

Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính toàn diện, sâu sắc về lịch sử Đảng từ quá trình hình thành, phát triển, từ đó, giúp đảng viên rút ra những bài học sâu sắc.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tác phẩm quan trọng, đang được quán triệt các cấp ủy Đảng, đảng viên trong cả nước.

“Đây là bài viết tổng kết toàn diện, sâu sắc về lịch sử Đảng từ quá trình hình thành, phát triển, từ đó, giúp đảng viên rút ra những bài học sâu sắc”, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cho biết.

Thông qua bài viết, Tổng Bí thư đã chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển văn hóa, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, thể hiện tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ bằng những chiến lược của Đảng, đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng… Đồng thời khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng.

Thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên kỳ tích lịch sử trong 94 năm qua.

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã nhắc lại lịch sử Đảng ta 94 năm, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Đây là dịp để khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.

Bài viết của Tổng Bí thư nêu rõ 3 phần. Phần thứ nhất là nội dung Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần thứ hai là Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Phần thứ ba trong bài viết của Tổng Bí thư là sự phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng…

Liên Liên

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây