UBND TP chỉ đạo cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày 28-10 và phải đảm bảo hai điều kiện hoạt động.

Thứ nhất, đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM tại quyết định số 3677 ngày 27-10 do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP ban hành.

Thứ hai, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các yêu cầu như đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày; được phục vụ tối đa 50% công suất; hàng quán không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Các yêu cầu này không áp dụng cho hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch.

an-uong-tai-cho

Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh, UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND quận 7, TP Thủ Đức xem xét, quyết định cụ thể địa bàn thuộc phạm vi quản lý được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn.