Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
Trang chủKT-XHTP.HCM TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN BẢO VỆ NỀN TẢNG...

TP.HCM TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại TP.HCM năm 2023-2024 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại TP.HCM. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân TP đối với nhiệm vụ này.

Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại TP.HCM năm 2023-2024.

Theo đó, đối tượng tham dự cuộc thi là tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, nhân dân TP.HCM và các tỉnh, thành khác, người Việt Nam ở nước ngoài.

Tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và các quy định khác của pháp luật. Các tác giả, nhóm tác giả đang làm việc tại các cơ quan báo chí không vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Về tiêu chí, tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt đảm bảo về hình thức nêu tại thể lệ cuộc thi. Là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng tham gia các cuộc thi viết tương tự, không vi phạm quy định về Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính Đảng, tính chiến đấu, tính khoa học, tính định hướng; ngôn phong chuẩn mực, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới, liên hệ thực tiễn tại thành phố.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhất là tại TP.HCM.

Các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương và nhân dân sinh sống trên địa bàn có tác phẩm dự thi gửi về Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Các tác giả, nhóm tác giả còn lại gửi tác phẩm dự thi về Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại TP.HCM. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân TP đối với nhiệm vụ này.

Góp phần hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Từ đây cũng giúp phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo chí và mạng xã hội của hệ thống chính trị TP về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/3/2024. Tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng. Dự kiến, lễ công bố và trao giải cuộc thi diễn ra vào tháng 4/2024.

Liên Liên

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây