Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024
Trang chủThời sựTÓM TẮT TIN TỨC HỌP QUỐC HỘI NGÀY 26 VÀ 27/7/2021

TÓM TẮT TIN TỨC HỌP QUỐC HỘI NGÀY 26 VÀ 27/7/2021

TÓM TẮT TIN TỨC HỌP QUỐC HỘI NGÀY 26 VÀ 27/7/2021

Nguyễn Đồng Bằng ( tổng hợp )

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV, ngày 26/7/2021

Ngày 26/7/2021

Buổi sáng:

Nội dung 1

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng,

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.
 • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước
 • Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín..
 • 8 giờ 40, Chủ tịch nước tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Nội dung 2

 • Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày các Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó Quốc hội thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao.

Buổi chiều

 • Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.
 • Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ
 • Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 • 14 giờ 40, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
 • Quốc hội họp riêng, nghe: Các báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu,
 • 16 giờ 10, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
 • Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Thứ Ba, ngày 27/7/2021:

Buổi sáng,

 • Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7).
 • Quốc hội thảo luận về: chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Buổi chiều,

 • Quốc hội thảo luận tại hội trường về: kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Từ 17 giờ 00, Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; các Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022./.

 

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây