Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng, Nhà nước và Quân đội ta tập trung đầu tư thời gian, công sức trong nhiều năm qua. Từ 2013 đến 2022, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được 19.357 hài cốt liệt sĩ. Trong nước là 9.533 hài cốt liệt sĩ, Lào 3.062 hài cốt liệt sĩ, Campuchia 6.762 hài cốt liệt sĩ. Riêng từ năm 2017 đến tháng 12/2022 toàn quốc tìm kiếm, quy tập được 9.793 hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên do chiến tranh đã lùi xa, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những người nắm được thông tin về nơi hy sinh của liệt sỹ đã qua đời hoặc già yếu, việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ càng ngày càng khó khăn đặt ra yêu cầu Ban chỉ đạo 515 Quốc gia (Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) phải triển khai nhiều giải pháp để có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra từ nay tới năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phòng Công tác Mộ, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những giải pháp trọng tâm, trực tiếp phục vụ cho việc xác định thông tin, khoanh vùng khu vực cần tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Đến nay, đã kiểm tra, thẩm định, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, sản phầm bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được 50/63 tỉnh thành, thành phố trực thuộc Trung ương; nhận bàn giao dữ liệu kết luận địa bàn và sản phầm bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được 5 tỉnh là Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Lào Cai và Hà Giang. Hiện nay, Cục Chính sách/TCCT – Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã phối hợp chặt chẽ với Cục Bản đồ/Bộ Tổng tham mưu xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có chức năng tương tác với người dân (thân nhân liệt sĩ, người dân). Vì vậy khi hoàn thành phần mềm này, thân nhân liệt sĩ có thể tra cứu thông tin về liệt sĩ; cung cấp thông tin sơ đồ, địa hình, khu vực có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.