Chủ Nhật, Tháng Năm 26, 2024
Trang chủDiễn đànTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐẤT NƯỚC LÀ...

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐẤT NƯỚC LÀ ĐẠO LÝ, LÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN 

Thông báo kết quả Hội nghị BCH TƯ lần thứ 8 khóa 13 trong phần mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 nhấn mạnh: “Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng”.

Điều này không mới nhưng đặc biệt quan trọng. Chúng ta đều biết, đất nước ta có cơ đồ, sự nghiệp như ngày hôm nay là sự tổng hợp của sức mạnh toàn dân tộc; trong đó điều không bao giờ được lãng quên là hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh cả đời mình hoặc hiến một phần thân thể cho độc lập tự do của tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại nước ta có trên 9 triệu người thuộc diện người công với cách mạng.

Từ khi công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thu được những “thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử” bộ mặt đất nước thay đổi theo sự phát triển và đời sống của nhân dân, trong đó có các gia đình thuộc diện chính sách đã được cải thiện một cách rõ rệt. Tùy thực trạng nguồn thu quốc gia, Đảng và nhà nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách nhằm tri ân những người có công với đất nước. Rõ nhất là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020 của QH khóa 14.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội HTGĐLS TP.HCM.

Chính sách đã rõ, nguồn lực đã có, phải công nhận đời sống một bộ phận lớn người có công đã được quan tâm, cải thiện. Nhưng công bằng mà nói, chưa tương xứng với sự hy sinh cao cả, mất mát to lớn của những người đã vô tư, cống hiến cho tổ quốc.

Đặt vấn đề: “Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng” là hoàn toàn phù hợp, có cơ sở cả về thực tiễn và lý luận.

Trước hết, các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời , hiệu quả, công khai, minh bạch chưa ? Công bằng phải nói chưa được như ý muốn . Quy trình đề ra chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện khá chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn. Nhưng việc thực hiện quả thật chưa đầy đủ. Trên bảo dưới không nghe hoặc đầu voi đuôi chuột vẫn là điều đáng suy ngẫm.

Có một thực tế, những địa phương gần Trung ương thì thì thực hiện tốt, còn vùng xa, vùng sâu thì nhiều nơi được chăng hay chớ. Ấy là chưa nói còn có biểu hiện tiêu cực : tham nhũng, biển thủ nguồn tài chính chính sách. Chính vì thế, các chủ trương chính sách đúng đắn ấy không đi vào cuộc sống, kém hiệu quả.

Một bộ phận không nhỏ gia đình chính sách, người có công với cách mạng cuộc sống chưa được cải thiện; có khi chịu sự ban phát, mang ơn. Đôi khi còn bị nạt nộ, hạch sách. Việc công khai, minh bạch cũng chưa thực hiện đầy đủ. Đôi khi chiếu lẹ, làm cho có. Nhiều gia đình chính sách, người có công không nắm được sự điều chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước với người có công. Dẫn tới hệ lụy người có công chịu ơn người ban phát chính sách của Đảng và nhà nước. 

Để thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, chúng tôi kiến nghị

Thứ nhất, Đảng và nhà nước cần có lộ trình điều chỉnh chế độ, chính sách đối với người có công với đất nước, theo hướng phù hợp với thành tựu kinh tế xã hội, giá trị sức sản xuất.

Thứ hai, cần kiện toàn củng cố bộ máy làm công tác thực thi chính sách. Kiên quyết loại bỏ những người có hiểu hiện cửa quyền, hống hách, ban phát đối với đối tượng chính sách.

Thứ ba, phát huy vai trò của báo chí truyền thông, dân chủ trong hệ thống chính trị, phổ biến kịp thời chủ trương chính sách mới. Cùng với việc nêu gương tốt thực hiện chính sách với người có công, kịp thời vạch mặt những kẻ cơ hội, lợi dụng chính sách vụ lợi, tổn hại thanh danh, uy tín của Đảng và nhà nước.

Thứ tư, tạo sức mạnh tổng hợp toàn đảng, toàn dân, toàn quân chăm lo thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước với người có công. Trong đó, tạo điều kiện về pháp lý để các tổ chức xã hội như Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ… chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Thương binh liệt sĩ là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào… Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là thể hiện đạo lý dân tộc, là động lực của sự phát triển đất nước.

Trần Thế Tuyển

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM 

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây