Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
Trang chủCHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCHTHỦ TỤC CÔNG NHẬN LIỆT SĨ KHI MẤT VÌ THAM GIA PHÒNG,...

THỦ TỤC CÔNG NHẬN LIỆT SĨ KHI MẤT VÌ THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 28/8, Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh đã ký ban hành công văn 28989/SLĐTBXH-NCC gửi phòng LĐTB&XH quận, huyện và TP Thủ Đức để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho các trường hợp qua đời vì nhiễm Covid-19 khi tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Vào ngày 21/7, Sở LĐTB&XH đã ban hành công văn 24521/SLĐTBXH-NCC về hướng dẫn xem xét công nhận liệt sĩ đối với những trường hợp “Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và Nhân dân” đã mất khi tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua trên địa bàn. Để nhanh chóng và có cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho các trường hợp qua đời do nhiễm Covid-19 khi đang thực hiện nhiệm vụ, Sở LĐTB&XH đề nghị:
Các cơ quan, đơn vị cần hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu: Giấy trích lục khai tử do UBND phường, xã, thị trấn cấp có ghi rõ nguyên nhân chết do nhiễm bệnh Covid-19; Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra sự việc lập; Các giấy tờ, tài liệu làm căn cứ xác định tham gia phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền cấp như: Quyết định thành viên tổ phòng chống dịch Covid-19; Quyết định hoặc thông báo phân công nhiệm vụ…, các giấy tờ thể hiện chết do nhiễm bệnh Covid-19 trong khi tham gia phòng chống dịch…

Sau khi hoàn chỉnh đầy đủ các giấy tờ trên, cơ quan, đơn vị thẩm định cấp giấy báo tử và trình Bộ LĐTB&XH. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức cấp giấy báo tử, Phòng LĐTB&XH sau khi tiếp nhận, cần nhanh chóng hoàn hiện hồ sơ đã nêu tại mục 1, kiểm tra trình Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức cấp giấy báo tử; Có công văn đề nghị kèm toàn bộ hồ sơ đã hoàn thiện gửi Sở LĐTB&XH trình Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Bộ LĐTB&XH xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cấp giấy báo tử, các cơ quan, đơn vị sau khi tiếp nhận vụ việc cần nhanh chóng hoàn hiện hồ sơ đã nêu tại mục 1, có công văn chuyển Sở LĐTB&XH trình Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xem xét cấp giấy báo tử và có văn bản đề nghị kèm hồ sơ gửi Bộ LĐTB&XH xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cấp giấy báo tử, các cơ quan, đơn vị sau khi tiếp nhận vụ việc cần nhanh chóng hoàn hiện hồ sơ đã nêu tại mục 1, gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định 31/2013/NĐ-CP để xem xét cấp giấy báo tử và có văn bản đề nghị kèm hồ sơ gửi Bộ LĐTB&XH xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
Văn bản kẻm theo đường link sau :
Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây