Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2024
Trang chủDiễn đànThông tin về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Thông tin về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Tham dự có Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, đại diện Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Bộ, ban, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, nhằm triển khai Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và phân công tại Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Để hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Chính phủ và Quốc hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và nhân dân đối với toàn bộ dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Toàn văn nội dung dự thảo Luật hiện đang được đăng tải để xin ý kiến rộng rãi nhân dân trên Cổng TTĐT Chính phủ: www.chinhphu.vn và Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH: www.molisa.gov.vn. Thời hạn lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 28/02/2023 và kết thúc vào ngày 30/4/2023.
1b7d80442595f8cba184.jpg
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan chủ trì họp báo
Việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội của người dân dựa trên quyền con người theo quy định của Hiến pháp và thể chế hóa các nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng đa dạng, linh hoạt, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế, tiến tới bao phủ bảo hiểm xã hội toàn bộ lưc lượng lao động; Sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và bảo đảm yếu tố bình đẳng giới.
Đồng thời mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích, tạo sự hấp dẫn để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; đồng thời, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động đang làm việc và người hưởng lương hưu. Hoàn thiện quy định quản lý nhà nước và hệ thống tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, công khai, minh bạch.
Thông tin chung về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Nguyễn Duy Cường cho biết, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được thiết kế gồm 9 Chương (giữ nguyên số Chương) và 133 Điều (nhiều hơn 8 Điều so với Luật hiện hành). Nội dung sửa đổi chính tập trung vào 05 nhóm chính sách lớn đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua gồm: (i) Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt; (ii) Mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; (iii) Mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội (lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội); (iv) Bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội; và (v) Đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.
b9d0a52900f8dda684e9.jpg
 Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Nguyễn Duy Cường thông tin về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
So với Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có một số nội dung thay đổi chính như: Bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội; Bổ sung đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; Giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
Bổ sung quy định về tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với những người có dưới 20 năm đóng phù hợp với sửa đổi điều kiện hưởng lương hưu và việc ký kết, tham gia các điều ước quốc tế; bổ sung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội và bổ sung các biện pháp xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội; Quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Sửa đổi, bổ sung quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu để khuyến khích người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội sau tuổi nghỉ hưu; Sổ bảo hiểm xã hội điện tử.
b3b069f4cf25127b4b34.jpg
Các đại biểu tham dự họp báo
Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ được hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội thảo luận lần thứ nhất tại kỳ họp tháng 10/2023.
Gia Nguyễn
Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây