Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Trang chủThời sựTHÔNG CÁO SỐ 6 KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THÔNG CÁO SỐ 6 KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thông cáo số 6 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

( nhandan.org.vn)

Thứ tư, ngày 31-3-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ sáu tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng

* Nội dung 1: Quốc hội họp riêng tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Tại phiên họp này, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết bằng hình thức điện tử để thông qua Danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Kết quả có 464 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,67% tổng số ÐBQH), trong đó có 464 đại biểu tán thành (bằng 96,67% tổng số ÐBQH). Tiếp đó, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín, cụ thể như sau: i) Về kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội: có 476 phiếu phát ra; 475 phiếu thu về; 475 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 98,74% tổng số ÐBQH); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1,05% tổng số ÐBQH); ii) Về kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia: có 475 phiếu phát ra; 475 phiếu thu về; 475 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 98,74% tổng số ÐBQH); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1,05% tổng số ÐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 473 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,54% tổng số ÐBQH), trong đó có 473 đại biểu tán thành (bằng 98,54% tổng số ÐBQH).

Ðúng 9 giờ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Ðình Huệ đã tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Phiên họp được Ðài Tiếng nói Việt Nam, Ðài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp.

* Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, Quốc hội tiến hành họp riêng xem xét về công tác nhân sự. Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về nội dung này.

Buổi chiều

Quốc hội họp riêng dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ để tiến hành thủ tục miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội và bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

* Nội dung 1, về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau: i) Ðối với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng: 473 phiếu phát ra; 473 phiếu thu về; 473 phiếu hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97,5% tổng số ÐBQH); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1,04% tổng số ÐBQH). ii) Ðối với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: 473 phiếu phát ra; 473 phiếu thu về; 473 phiếu hợp lệ; 469 phiếu đồng ý (bằng 97,7% tổng số ÐBQH); 4 phiếu không đồng ý (bằng 0,8% tổng số ÐBQH). iii) Ðối với Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: 473 phiếu phát ra; 473 phiếu thu về; 473 phiếu hợp lệ; 467 phiếu đồng ý (bằng 97,29% tổng số ÐBQH); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số ÐBQH).

Sau đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: đã có 459 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,63% tổng số ÐBQH); trong đó, có 454 đại biểu tán thành (bằng 94,58% tổng số ÐBQH), 5 đại biểu không tán thành (bằng 1,04% tổng số ÐBQH).

* Nội dung 2, về việc bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thứ năm, ngày 1-4-2021: Buổi sáng, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Kiểm toán Nhà nước. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe và thảo luận về Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Từ 16 giờ 30 phút, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và thảo luận ở đoàn về nội dung này.

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây