Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024
Trang chủDiễn đànTẬP TRUNG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CHÍNH...

TẬP TRUNG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG MỚI

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Tập trung xây dựng các văn bản thực hiện chính sách tiền lương mới  - Ảnh 1.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản thực hiện về cải cách chính sách tiền lương mới bảo đảm tiến độ, chất lượng khi được các cấp có thẩm quyền thông qua; đồng thời nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ công tác của Bộ Nội vụ để triển khai nhiệm vụ nêu trên.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC); xây dựng Báo cáo kết quả CCHC năm 2023 của Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính (TTHC); đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, tái cấu trúc quy trình TTHC, tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử…

Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các điểm nóng tôn giáo, vấn đề đất đai tôn giáo trên cả nước; tham mưu tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại Việt Nam. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ; tham mưu văn bản hướng dẫn các tổ chức hội, quỹ chủ động tự giải quyết vấn đề nội bộ theo quy định của điều lệ hội, quỹ, quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về sách ngân sách nhà nước năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/ND-CP Quy định cơ sở lương để có thể bộ, công chức năng, chức năng và năng lượng vũ trang.
Theo đó, từ ngày 1/7/2023, điều chỉnh cơ sở lương từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%) để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và năng lực lượng vũ trang; đồng thời, điều chỉnh lương hưu, hỗ trợ ưu đãi người có công việc theo mức lương cơ sở cho phù hợp.
Thực hiện ý kiến ​​của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc việc thực hiện cải tiến tổng thể hội chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ ngày 1/7/2024
.

Liên Liên

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây