Tổng thư ký Quốc hội gửi các cơ quan báo chí, tại phiên họp trù bị đã gửi thông cáo báo chí về phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XIV  phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. tiếp theo đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Các đại biểu Quốc hội được hướng dẫn sử dụng hệ thống kỹ thuật tại hội trường và một số thiết bị, phần mềm khác; các đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.

Thông cáo nêu rõ, trước khi khai mạc Kỳ họp thứ nhất, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội sẽ đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vào đúng 8 giờ  ngày 20/7, Quốc hội khóa XV họp phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, Các đại biểu sẽ nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng .

PV