Quân khu 7 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 2
Thiếu tướng Du Trường Giang phát biểu khai mạc.

Tham gia khóa học có 143 học viên là cán bộ thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7. Trong 15 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới…

Quân khu 7 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 2
Các học viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN góp phần quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; trực tiếp giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 phát triển bền vững.

Để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng tốt, ban tổ chức và từng giáo viên thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì tốt chế độ nền nếp học tập; chủ động cập nhật những nội dung mới vào bài giảng, bảo đảm giáo án sinh động, liên hệ, vận dụng sát tình hình thực tiễn. Các học viên nêu cao trách nhiệm, tích cực học tập, nắm chắc nội dung cơ bản, liên hệ vận dụng sát với điều kiện cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần xây dựng địa phương mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng.

Tin, ảnh: QUỲNH HOÀI