Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Trang chủDiễn đànPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban Quốc...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 707/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. 

pttg-16870010981451407981661.png

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam gồm: Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.
 Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ủy viên Thường trực.
Các Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam gồm:
– Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
– Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
– Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
– Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
– Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
– Ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;
– Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
– Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
– Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
– Ông Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
– Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
* Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có các nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Ủy ban giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi; thực hiện chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi; tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Liên Liên
Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây