Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024
Trang chủNHỊP CẦU BẠN ĐỌCHỎI ĐÁPLƯƠNG THƯƠNG BINH HẠNG 4/4 LÀ BAO NHIÊU

LƯƠNG THƯƠNG BINH HẠNG 4/4 LÀ BAO NHIÊU

BẠN ĐỌC HỎI: “Bố tôi là thương binh 4/4 đang được nhận trợ cấp hàng tháng cho thương binh. Năm 2023 này, lương thương binh 4/4 là bao nhiêu? Mong anh, chị giải đáp giúp. Xin chân thành cảm ơn!

Thứ nhất là trợ cấp đối với thương binh.Căn cứ tại điểm a Khoản 1 Điều 24 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định về trợ cấp cho thương binh như sau:

Điều 24. Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;”

Theo quy định nêu trên, người được xác định là thương binh sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp hàng tháng như thế nào thì phụ thuộc vào tỉ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh của người đó. Mỗi thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể hay trước đây còn gọi là mức suy giảm khả năng lao động khác nhau nên tiền trợ cấp hàng tháng của mỗi người cũng khác nhau.

Thứ hai là tỉ lệ tổn thương cơ thể của thương binh 4/4.

Căn cứ tại Điều 6 Nghị định 236-HĐBT năm 1985 có xếp hạng thương binh thành 4 hạng như sau:

“Điều 6.- Thương binh được xếp thương tật theo 4 hạng:

– Hạng 1: mất từ 81% đến 100% sức lao động do thương tật; mất hoàn toàn khả năng lao động, cần có người phục vụ.

– Hạng 2: mất từ 61% đến 80% sức lao động do thương tật: mất phần lớn khả năng lao động, còn tự phục vụ được.

– Hạng 3: Mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật: mất khả năng lao động ở mức trung bình.

– Hạng 4: Mất từ 21 đến 40% sức lao động do thương tật: giảm nhẹ khả năng lao động.”

Bộ Y tế cùng Bộ Thương binh xã hội quy định cụ thể tiêu chuẩn các hạng thương tật mới nói ở trên và việc chuyển đổi từ các hạng cũ sang các hạng mới.

Căn cứ theo quy định này, thương binh hạng 4/4 là thương binh có tỉ lệ thương tật từ 21% tới 40%.

Thứ ba là lương thương binh 4/4 là bao nhiêu.

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 75/NĐCP năm 2021 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 55/2023/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

2. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo quy định này, tiền lương hàng tháng của thương binh sẽ được liệt kê tại phụ lục II. Trong phụ lục II, thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% tới 40% (thương binh hạng 4/4) có mức tiền trợ cấp từ 1.384.000 tới 2.702.000 đồng.

Như vậy, thương binh hạng 4/4 là thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% tới 40% sẽ nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ 1.384.000 tới 2.702.000 đồng. Để biết cụ thể về số tiền trợ cấp hàng tháng tương ứng với tỉ lệ tổn thương cơ thể của thương binh, bạn vui lòng tham khảo Phụ lục II của Nghị định 55/NĐCP năm 2023.

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây