Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Trang chủThời sựLẠNG SƠN GIẢI THỂ CÁC CHỐT KIỂM DỊCH Y TẾ LIÊN NGÀNH

LẠNG SƠN GIẢI THỂ CÁC CHỐT KIỂM DỊCH Y TẾ LIÊN NGÀNH

( theo báo nhân dân điện tử)
Trạm Kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cao Lộc (Lạng Sơn) kiểm tra thân nhiệt khách qua lại cửa khẩu.

Ngày 28/2, UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản chỉ đạo về việc giải thể các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh thực hiện giải thể tất cả các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 1/3.

Theo đó, 12 chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh bao gồm: huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định, Đình Lập… Các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên đã được thành lập và duy trì hoạt động từ ngày 16/7/2021 nhằm kiểm soát người và phương tiện đến tỉnh Lạng Sơn để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Sở Y tế Lạng Sơn, hiện nay, tình hình dịch bệnh đã lây lan trong cộng đồng tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; các ca nhiễm mới được phát hiện tại các chốt kiểm soát có tỷ lệ rất nhỏ so với số ca mắc trong cộng đồng của tỉnh. Đồng thời, để đáp ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ trong tình hình mới.

Do vậy, việc duy trì các chốt kiểm dịch y tế liên ngành là không cần thiết, không còn phù hợp với công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Do đó, tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 ngay từ cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch đối với các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế… Qua đó, bảo đảm linh hoạt, an toàn, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện tốt việc khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội.

HÙNG TRÁNG
Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây