Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Trang chủThời sựHỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH...

HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ

Hội thảo về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

QĐND Online – Ngày 26-3, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội thảo về xây dựng dự thảo kế hoạch tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo để trình các cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch trong thời gian tới. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã khẳng định: Công tác TKQT và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Đồng thời thống nhất yêu cầu, mục tiêu chung là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng và các tầng lớp nhân dân; mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế; ưu tiên các nguồn lực với cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác TKQT và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; quản lý chặt chẽ, khoa học, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội bền vững.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận về các nhóm nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong dự thảo kế hoạch. Trong đó, xác định một số giải pháp trọng tâm là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; kiện toàn tổ chức, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ TKQT và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; đẩy mạnh hoạt động TKQT; tổ chức thực hiện quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; mở rộng hợp tác quốc tế; bảo đảm nguồn lực, phương tiện, trang bị, kinh phí và chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ TKQT và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin…

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, đồng thời giao nhiệm vụ cho Cục Chính sách, TCCT tiếp thu, hoàn chỉnh kế hoạch, sớm trình các cấp cho thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tin:  DUY THÀNH

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây