Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
Trang chủDiễn đànHoàn tất sửa đổi cơ chế quản lý, thực hiện các Chương...

Hoàn tất sửa đổi cơ chế quản lý, thực hiện các Chương trình MTQG trước 31/3

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu phải hoàn tất việc sửa, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trước ngày 31/3.

Hoàn tất sửa đổi cơ chế quản lý, thực hiện các Chương trình MTQG trước 31/3 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang – Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 27 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2023 nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống quy định khung, văn bản quản lý, điều hành, giúp các địa phương có đầy đủ căn cứ tổ chức triển khai thuận lợi các chương trình MTQG.

Các nhiệm vụ trọng tâm khác phải hoàn thiện trong quý I, bao gồm việc hoàn tất ban hành các văn bản hướng dẫn còn nợ; sửa đổi, bổ sung những nội dung còn xung đột, chồng chéo trong các văn bản hướng dẫn đã ban hành.

Theo Phó Thủ tướng, việc ban hành các văn bản hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung Nghị định 27 phải được thực hiện trên nguyên tắc “tháo gỡ tối đa” những nút thắt, điểm nghẽn cho các địa phương; theo hướng phân cấp tối đa cho các địa phương chủ động, linh hoạt; nội dung văn bản phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Hiện có 339 kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thuộc 5 lĩnh vực chủ yếu. Ngày 23/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg phân công 18 bộ, cơ quan liên quan xử lý những kiến nghị này.

Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm 159 kiến nghị liên quan đến các văn bản đã ban hành, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hoàn thành việc trả lời các địa phương trước ngày 1/3/2023.

Nhóm thứ hai gồm 93 kiến nghị về việc đã có văn bản hướng dẫn nhưng nội dung chưa rõ hoặc còn xung, chồng chéo, các bộ, ngành nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương hoặc sửa đổi văn bản bản hướng dẫn, hoàn thành trước 15/3/2023.

Nhóm thứ ba gồm 47 kiến nghị kiến nghị đã có văn bản hướng dẫn nhưng nội dung hướng dẫn chưa đúng hoặc còn chồng chéo với các văn bản khác (gồm 03 công văn và 02 thông tư), Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương, thời hạn hoàn thành trước 31/3/2023.

Nhóm thứ tư gồm 33 kiến nghị liên quan đến Nghị định 27, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nghiên cứu, sửa đổi theo quy trình rút gọn, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 23/3.

Nhóm thứ năm gồm 7 kiến nghị, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Với các địa phương, Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ít nhất 5 lần lưu ý phải hạn chế tối đa đầu tư dàn trải, phân tán, gây lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả đầu tư, tốn thời gian thực hiện quy trình thủ tục, thậm chí gây rủi ro về công tác cán bộ.

Các địa phương tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn được giao theo thẩm quyền; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể; rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng khi giao cho cấp xã làm chủ đầu tư.

Hoàn tất sửa đổi cơ chế quản lý, thực hiện các Chương trình MTQG trước 31/3 - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn được giao theo thẩm quyền; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể – Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng mong muốn Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và đề xuất từ cơ sở, qua đó giúp cho việc tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân.

Hoàng Da (TH)

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây