Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Gửi bạn

Xót lòng mình lắm Hà ơi

Ngày trở gió biết trong người bạn đau

Mình chưa giúp được gì nhau

Chiến trường xưa đã xanh màu lúa khoai.

Mảnh đạn còn trong đất đai

Hai mùa mưa nắng sẽ phai gỉ dần

Phước Long ơi những bâng khuâng

Làm sao tìm được bàn chân bạn mình.

Đất cằn nay đã hồi sinh

Cuộc sống mới nặng ân tình người ơi

Dẫu đi cuối đất cùng trời

Chiến trường xưa nhớ một thời bên nhau.

Ngày trở gió lo bạn đau

Vô tư Hà lại rất giàu ước mơ

Gửi vào sông núi vào thơ

Bàn chân bạn có bao giờ mất đâu!

Thơ Hà Thiên Sơn

Bài trước đó
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây