Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2024
Trang chủDiễn đànGiữ vững danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ

Giữ vững danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ

Một trong những vấn đề quan trọng mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh trong Hội nghị Quân ủy Trung ương diễn ra tại Hà Nội ngày 19/12/2022 là : Cán bộ, đảng viên phải mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đảng bộ quân đội phải làm gương, làm mẫu trong toàn Đảng.

78 năm qua kể từ ngày Bác Hồ chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình yêu thương đùm bọc của nhân dân quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, làm lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hình ảnh người lính của nhân dân gắn liền với hình ảnh người Cha thân yêu đã sinh ra tổ chức của những người cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là danh xưng nói đến những người lính của Cụ Hồ, của Đảng mà còn bao gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người sáng lập ra quân đội ta. Phẩm chất đó là, tận trung với nước, tận hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Lịch sử 78 năm hình thành và phát triển của QĐND Việt Nam đã minh chứng rõ điều đó.

Nhưng rõ ràng “Con người là sản phẩm xã hội. Xã hội nào con người nấy” . Trong thời đại Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, bên cạnh những ưu thế có tính cơ bản, tất yếu, còn những hệ lụy khôn lường. Nếu con người không tu dưỡng , rèn luyện dễ bị tha hoá, biến chất. Cán bộ, chiến sĩ, những người phục vụ trong quân đội nói riêng, LLVT nói chung cũng là con người bình thường “sản phẩm của xã hội”.  Nếu không rèn luyện, tu dưỡng cũng dễ bị tha hoá biến chất. Thực tế cho thấy, trong hàng trăm, hàng ngàn vụ tiêu cực được phanh phui ra ánh sáng vừa qua có không ít vụ án xảy ra trong quân đội. Những người tha hoá, biến chất, vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống không chỉ là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Quốc phòng bình thường mà có cả sĩ quan cấp tướng, sĩ quan cấp cao được giao trọng trách cấp chiến lược. Có nơi cả Bộ Tư lệnh, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy bị kỷ luật. Với đường lối không ai không tổ chức nào vi phạm pháp luật “lọt lưới”, những thanh củi gộc nếu “hư” đều phải vào lò. Chính những “con sâu làm rầu nồi canh” ấy đã làm ảnh hưởng đến danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Vì thế, hơn lúc nào hết, Đảng. Nhà nước, nhân dân ta trông  cậy vào những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Những người lính ấy – đội quân chiến đấu, đội quân học tập, công tác và lao động sản xuất ấy phải là lực lượng nòng cốt trong dòng chảy chủ lưu của đời sống tinh thần xã hội. Đúng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt cho Đảng và nhân dân ta mong đợi “mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn “tự soi, tự sửa” để trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn, phức tạp đến đâu thì phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn được giữ vững” .

TRẦN THẾ TUYỂN 

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây