Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Trang chủCHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCHĐề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau...

Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau của người lao động

Theo quy định, mỗi ngày dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, người lao động được hưởng 447.000 đồng. Dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất quy định mức hưởng mỗi ngày tăng lên 540.000 đồng.  

Điều 29 luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau cho người lao động. Theo đó, người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Nội dung này được quy định tại Điều 50 của dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng, lấy ý kiến góp ý. Theo Điều 50 dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các nội dung của chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau cho người lao động hầu như giữ nguyên như luật hiện hành, chỉ khác ở 2 điểm là số ngày nghỉ và mức hưởng dưỡng sức.

Thứ nhất, về số ngày nghỉ, Điều 29 luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định 3 trường hợp là: tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau của người lao động – Ảnh: IT

Điều 50 dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng quy định như trên nhưng trường hợp thứ 3 có sự thay đổi từ “bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác” thành “tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác”. Như vậy, quyền lợi nghỉ tối đa 10 ngày không thay đổi nhưng người lao động có thể lựa chọn nghỉ ít hơn 5 ngày chứ không phải tối thiểu 5 ngày như luật hiện hành.

Thứ hai, về mức hưởng, Điều 29 luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng nên mức hưởng này là 447.000 đồng/ngày.

Điều 50 dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định: “Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 540.000 đồng. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng theo quy định của Chính phủ”.

Theo đơn vị xây dựng dự thảo luật, việc đề xuất mức hưởng không căn cứ vào mức lương cơ sở là nhằm để phù hợp với chủ trương cải cách tiền lương, quy đổi mức lương cơ sở hiện hành thành tiền tuyệt đối, sau đó điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng.

Ngoài ra, dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng đề xuất sửa điều kiện để hưởng chế độ ốm đau, quy định tại Điều 46.

Theo đó, điều kiện để hưởng chế độ ốm đau là người lao động phải nghỉ việc do mắc bệnh hoặc tai nạn rủi ro và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế; phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Người lao động không được giải quyết chế độ ốm đau trong các trường hợp: do tự hủy hoại sức khỏe, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định; nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Hoàng Da

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây