Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Trang chủDiễn đànĐề xuất điều chỉnh trần quân hàm, chức vụ, chức danh Quân...

Đề xuất điều chỉnh trần quân hàm, chức vụ, chức danh Quân đội

Bộ Quốc phòng đã dự thảo bảng danh mục chức danh của Quân đội và đề xuất điều chỉnh diện quản lý, trần quân hàm, chức vụ, chức danh tương đương một số chức vụ, chức danh, với 3 nhóm.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong QĐND Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, việc thống nhất danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và tương đương từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở, làm cơ sở cho việc sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm, nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, phân biệt rõ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của sĩ quan giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp, khắc phục một phần bất cập phụ cấp chức vụ giữa cấp trên với cấp dưới.

Bộ Quốc phòng đề xuất 3 nhóm chức vụ, chức danh trong Quân đội - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và sau khi xin ý kiến Vụ 5 (Ban Tổ chức Trung ương), Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) – Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã phối hợp với Tổ biên tập hoàn chỉnh dự thảo, gồm: Đề án, tờ trình Quân ủy Trung ương, tờ trình Bộ Chính trị và dự thảo bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong QĐND Việt Nam.

Căn cứ vào bảng danh mục chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, các quy định của Đảng, Nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật quy định chức vụ, chức danh lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã dự thảo bảng danh mục chức danh của Quân đội và đề xuất điều chỉnh diện quản lý, trần quân hàm, chức vụ, chức danh tương đương một số chức vụ, chức danh, với 3 nhóm như sau:

Nhóm 1 gồm các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Nhóm 2 gồm các chức vụ, chức danh cán bộ chủ chốt và cấp cao.

Nhóm 3 gồm các chức vụ, chức danh thuộc diện Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị quản lý.

Hoàng Da

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây