Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang chủDiễn đànCHI TRẢ GỘP LƯƠNG HƯU HAI THÁNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

CHI TRẢ GỘP LƯƠNG HƯU HAI THÁNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Một số địa phương đã có thông báo về việc chi trả gộp lương hưu hai tháng dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trong các năm gần đây, BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2 trong cùng kỳ chi trả tháng 1 vào đầu mỗi năm, trước Tết Nguyên đán. Việc chi trả vào cùng 1 kỳ cũng để không áp lực vào tháng 2 (tháng Tết Nguyên đán).

Bưu điện Việt Nam cho biết sẽ sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương về lịch chi trả lương hưu tháng 1 và tháng 2 vào cùng 1 kỳ trước và xong trước dịp Tết Nguyên đán.

chi-tra(1).jpg
Chi trả gộp lương hưu hai tháng dịp Tết Nguyên đán

Tại TPHCM, với hình thức chi trả BHXH qua tài khoản cá nhân, thành phố sẽ thực hiện chuyển cho người hưởng số tiền lĩnh của tháng 1, tháng 2/2024 vào tài khoản bắt đầu từ ngày 2 – 3/1/2024. Riêng đối với những trường hợp người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với BHXH TP từ ngày 23/12/2023 – 25/1/2024 sẽ chuyển tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội bổ sung trong ngày 1/2/2024.

Về chi bằng hình thức tiền mặt, Bưu điện thành phố sẽ tổ chức chi lương tháng 1, tháng 2/2024 tại điểm chi trả thuộc hệ thống Bưu điện cho người hưởng vào cùng một kỳ chi trả tháng 1/2024 từ ngày 2/1/2024 đến ngày 23/2/2024 (trừ ngày lễ, Tết).

Còn BHXH tỉnh tỉnh Đắk Lắk thực hiện cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2/2024 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1/2024 (khi có kinh phí của BHXH Việt Nam cấp về).

Bưu điện tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm: Xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2/2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2024, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng. Thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 1 và tháng 2/2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2024. Tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận.

Hoàng Diệp (TH)

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây