Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
Trang chủHOẠT ĐỘNG HỘICHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNHCÁCH THỨC CHI TRẢ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG

CÁCH THỨC CHI TRẢ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt là cụ thể hoá chủ trương của Đảng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH), nhằm chi trả trợ cấp đến các đối tượng đúng, đủ, kịp thời nhất, trước mắt thực hiện đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, lâu dài thực hiện đối với các nhóm đối tượng hưởng trợ cấp đột xuất do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có các văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện Quyết định và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Thực tế quá trình triển khai chi trả trợ cấp ASXH (trong đó có đối tượng người có công với cách mạng) đến các đối tượng hưởng chính sách bằng phương thức không dùng tiền mặt đã đạt được những kết quả tích cực đối với xã hội, bên cạnh đó còn một số khó khăn, nhiều đối tượng hưởng chính sách ASXH khó tiếp cận công nghệ và các phương tiện hiện đại, nhiều đối tượng hưởng chính sách ASXH là người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật… đồng thời nhiều địa phương có địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những nội dung này Bộ LĐ-TB&XH đã báo cáo, kiến nghị với Tổ Công tác đề án 06 của Chính phủ họp định kỳ hàng tháng.

Để thực hiện chủ trương của Đảng, của Chính phủ trong công tác chi trả trợ cấp ASXH đến các đối tượng hưởng chính sách được kịp thời, đúng, đủ, Bộ LĐ-TB&XH đã có các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng ASXH. Căn cứ điều kiện cụ thể, địa phương tập trung thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận công nghệ, hoặc đã có tài khoản ngân hàng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách ASXH tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp ASXH, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở, lực lượng công an cấp xã trong việc hỗ trợ, phối hợp với ngành LĐ-TB&XH thực hiện nhiệm vụ này.

Trường hợp đối tượng hưởng chính sách ASXH không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định và không có người ủy quyền nhận thay thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả hoặc phương thức khác theo quy định. Bộ LĐ-TB&XH xin ghi nhận ý kiến đóng góp của ông, tiếp tục báo cáo và tham mưu với Chính phủ trong hoàn thiện chính sách và hướng dẫn các địa phương triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hoàng Diệp

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây