Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
Trang chủHOẠT ĐỘNG HỘICHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNHBỘ NÔI VỤ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ CHỨC, HOẠT...

BỘ NÔI VỤ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI

Ngày 16/01/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BNV quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Theo đó, bổ sung khoản 7 vào Điều 2 Thông tư 03/2013/TT-BNV về cách tính thời hạn tổ chức đại hội của hội như sau:

– Đại hội nhiệm kỳ:

Nhiệm kỳ đại hội của hội do điều lệ hội quy định nhưng không quá năm năm kể từ ngày kết thúc đại hội nhiệm kỳ trước.

Trường hợp hội kéo dài nhiệm kỳ đại hội thì thời hạn tổ chức đại hội tiếp theo được tính kể từ ngày hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.

– Đại hội bất thường:

Hội tổ chức đại hội bất thường để thông qua việc đổi tên thì được tính thời hạn tổ chức đại hội tiếp theo kể từ ngày hội tổ chức đại hội bất thường;

Trường hợp hội tổ chức đại hội bất thường để thông qua việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội thì hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội được tính thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ tiếp theo kể từ ngày hội tổ chức đại hội thành lập mới.

(Hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng) (theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP).

Văn bản gốc Thông tư 01/2022/TT-BNV xem tại đây :  1_2022_TT-BNV_500653

PV

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây