Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Trang chủVĂN HÓA-VĂN NGHỆĐẶC SANBÊN GỐC DẦU CỔ THỤ TRONG DI TÍCH CHIẾN KHU Đ

BÊN GỐC DẦU CỔ THỤ TRONG DI TÍCH CHIẾN KHU Đ

BÊN GỐC DẦU CỔ THỤ TRONG DI TÍCH CHIẾN KHU Đ

 Đàm Chu Văn
Cây không che nổi đạn thù (*)

Thì xin tỏa bóng xanh ru anh nằm
Ru hời mắt mẹ đăm đăm
Ngõ quê hút bóng dõi trông muôn trùng
Con đi hồn mẹ theo cùng
Nâu tươi xé vệt máu bầm ngực cây
Đất vun, lá ủ giấc đầy
Cọ xanh che mát những ngày còn thơ
Ru từ lẫm chẫm bước mơ
Lom khom dáng lúa rẻo bờ cáy cua
Đồng làng nước bỏng nồng trưa
Mồ hôi ròng giọt mẹ về ca dao
Ru anh trăng rộn hồn xao
Ủ hương bồ kết thơm vào hoa niên
Ru về trang sách hằng đêm
Bơ vơ thức dõi ngọn đèn thâu canh
Giã trường, nhập bước quân hành
Trường Sơn gánh cả giấc lành xa sau…
 
Nẻo mờ. Vết đạn còn đau
Ru trang cổ tích góp màu đất đai.

Vĩnh Cửu, tháng 5/2021

(*): Tại Di tích Chiến Khu Đ (Đồng Nai) một chiến sĩ Quân Giải phóng Miền Nam hy sinh bên một gốc dầu cổ thụ, hiện còn bát hương thờ anh

 

Bài viết liên quan

LỜI RU

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây